Terra Santa News

Terra Santa News: 21. 11. 2018
21. 11. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Památka rozmnožení chlebů

V sobotu 10. listopadu se věřící spolu s otci benediktiny  shromáždili v Tabze, aby si připomněli zázrak rozmnožení chlebů a ryb. O této události podávají svědectví všichni čtyři evangelisté.

 

Komisaři Svaté země

Komisariáty a komisaře Svaté země můžeme označit jako „mosty“, které spojují Svatou zemi s křesťany na celém světě. Jejich IV mezinárodní setkání se bude konat od 26. listopadu do 2. prosince.

 

Řád rytířů Božího hrobu v Jeruzalémě

Členové rytířského řádu Božího hrobu v Jeruzalémě se setkali v Římě. Jejich posláním je pomáhat církevním institucím ve Svaté zemi.

 

Návštěva v Kafr Baram

Navštívili jsme místo, které původně obývali převážně maronitští křesťané z Libanonu. Ti dodnes pečují o svou paměť i duchovní tradice.

 

Zkušenosti poutníků ve Svaté zemi

Také v měsíci listopadu přijíždí do Svaté země velké množství poutníků.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.