Terra Santa news

Terra Santa news: 21. 6. 2017
21. 6. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Katolíci slavili Boží tělo u Božího hrobu

Slavnost Těla a Krve Páně neboli Corpus Domini se od 13. století slaví na celém světě. Slaví se také v Jeruzalémě v Bazilice Božího hrobu.

 

800 let od příchodu františkánů do Svaté země

V Acri se františkáni z Kustodie Svaté země shromáždili k připomínce 800. výročí příchodu prvních menších bratří do Svaté země.

 

Svátek sv. Antonína v Jeruzalémě

13 června se slavil svátek jednoho z učitelů církve, sv. Antonína z Padovy. Světec oblíbený na celém světě je rovněž patronem Kustodie.

 

Sedmnáct nových jáhnů

Jáhenské svěcení přijalo sedmnáct seminaristů z misijních kongregací i salesiánů.  Svěcení udělil v bazilice v Getsemanech arcibiskup Pizzaballa.

 

Mezináboženské setkání u příležitosti Ramadánu

Nedaleko Nazaretu se uskutečnilo setkání muslimů, židů, křesťanů a drúzů. U příležitosti tradičního večerního pokrmu iftar po skončení denního půstu zorganizovala tuto akci nezisková organizace Abrahamic Reunion.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.