Terra Santa news

Terra Santa news: 22.3.2017
22.3.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Kající pouť k Dominus Flevit

První postní pouť  pod vedením františkánů vedla věřící na Olivovou horu ke chrámu Dominus Flevit. Na tomto místě Pán zaplakal nad Jeruzalémem.

 

Setkání u Jakubovy studny

Na třetí postní neděli nám evangelium vypravuje o setkání Ježíše se Samaritánkou. V této reportáži navštívíme Jakubovu studnu v Samařsku.

 

Nové centrum pro mládež v Jerichu

Na pozemcích Kustodie Svaté země v Jerichu vzniklo nové centrum pro mládež. Mládež od 14 do 29 let z okolí zde může rozvíjet volnočasové aktivity.

 

Pomoc ženám v Betánii

Asociace Shorouq society for women pomáhá ženám v Betánii, například  s výrobou a prodejem mýdel a svící.

 

Benátské umění v Jeruzalémě

Výstava „Benátské poklady v Jeruzalémě: po stopách lva“ je k vidění v konventu sv. Salvátora v Jeruzalémě. Potrvá až do 22. dubna.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.