Terra Santa news

Terra Santa news: 25. 10. 2017
25. 10. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

800. výročí příchodu františkánů do Svaté země – třetí část

Ve třetím díle seriálu „Cesta k počátkům“přiblížíme slavení tohoto výročí v Jeruzalémě. Byly to tři dny setkání, přednášek a liturgických slavností. Zvláštní poselství františkánům Kustodie adresoval papež František, který je vybídl, aby byli stále „radostnými svědky Vzkříšeného Pána ve Svaté zemi“.

 

Na cestě ke světlu

40 poutníků z amerických států zasažených hurikány navštívilo Svatou zemi. Byli mezi nimi také Rytíři a Dámy Božího hrobu, kteří chtěli upevnit svou víru.

 

Kafarnaum: Od evangelií po současnost

O přítomnosti křesťanů od dob Ježíšových až po současnost svědčí archeologické nálezy i  pokračující tradice poutí na břehu Galilejského jezera.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.