Terra Santa news

Terra Santa news: 28. 6. 2017
28. 6. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Po stopách sv. Jana Křtitele

Církev slaví 24. června slavnost narození sv. Jana Křtitele. Přiblížíme posvátná místa spojená s životem Předchůdce Pána Ježíše.

 

Svátek otců v Haifě

Svátek otců se ve Svaté zemi slavil 21. června. Byla to příležitost k připomenutí a docenění role otců v rodině a ve společnosti.

 

Letní tábor v Aleppu

Františkáni z Kustodie Svaté země otevřeli v Aleppu letní táborové středisko pro téměř 900 dětí.

 

„Nechceme být nepřátelé“

Na farmě křesťanské rodiny Nassarových nedaleko Betléma se rozvíjí přátelské soužití navzdory těžkostem a okolním konfliktům. Založili iniciativu „Stan národů“.

 

Nezapomenutelná arménská kuchyně

Navštívíme kuchyni paní Hoppig v Jeruzalémě a  a poznáme kulinářské tradice národa, který dosud žije v diaspoře.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.