Terra Santa news

Terra Santa news: 29.3.2017
29.3.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Dokončení oprav Božího hrobu

Slavnost spojená se zakončením oprav kaple Božího hrobu se uskutečnila 22. března. Tato historická událost byla znamením jednoty mezi různými křesťanskými komunitami ve Svaté zemi.

 

Postní putování do Getseman

Druhá kající pouť v postní době vedla do Gesteman, kde podle evangelistů Marka a Matouše začalo Ježíšovo Utrpení.

 

Slavnost sv. Josefa v Nazaretu

U příležitosti svátku svatého Josefa bylo otevřeno nové studio Křesťanského mediálního centra v Galileji.

 

Domy pro křesťany ve Svaté zemi

Kustodie Svaté země se snaží podporovat místní křesťany a zajistit jim obydlí, aby neodcházeli do ciziny. I to je jeden z účelů Velkopáteční sbírky na potřeby Svaté země.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.