Terra Santa News

Terra Santa News: 30. 5. 2018
296. díl
30. 5. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Slavnost Seslání Ducha Svatého a modlitba za mír

Na různých místech Jeruzaléma slavili poutníci i místní křestané Letnice. Modlitební vigilii za mír a spravedlnost vedl mons. Pizzaballa.

 

Mezinárodní letniční kongres v Jeruzalémě

Věřící z Ameriky, Evropy i Afriky se zúčastnili letničního kongresu na místech, kde Duch Svatý sestoupil na apoštoly s Pannou Marií.

 

Na návštěvě v Betánii

Ve středu 23. května se slavila památka sv. Lazara. Navštívili jsme Betánii, kde žil tento muž, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých.

 

Fratiškánská tiskárna, tradice a současnost

V roce 1847 založili františkáni v Jeruzalémě první tiskárnu. Pod názvem Franciscan Printing Press slouží dodnes.

 

Panna Maria nás přibližuje ke Kristu

Na závěr mariánského měsíce se ve zvláštní reportáži vydáme nazpět v čase, abychom se seznámili s dějinami baziliky Zvěstování v Nazaretu.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.