Terra Santa News

Terra Santa News: 31. 1. 2018
279. díl
31. 1. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Rekordní počet návštěvníků Svaté země

Statistiky Křesťanského informačního centra potvrzují zvyšující se počet poutníků přijíždějících do Svaté země. V měsíci lednu to byl rekordní počet návštěvníků.

 

Začátek Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Od 20. do 28. ledna se konal na Blízkém východě Týden modliteb za jednotu křesťanů. Letošní téma vychází z textu knihy Exodus: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle.“

 

Obrácení sv. Pavla, apoštola národů

Církev slavila 25. ledna svátek Obrácení svatého Pavla. Připomeneme si příběh tohoto apoštola, který je aktuálním svědectvím i pro dnešní dobu.

 

Nové zázemí pro děti a mládež v Betlémě

S podporou asociace Pro Terra Sancta vznikly nové prostory pro děti, studenty a rodiny v Betlémě. Nechybí hřiště, studovna, počítačová učebna ani výstava obrazů o životě sv. Františka.

 

Neznámá místa v bazilice Božího hrobu

Společně s odborníky Františkánského biblického institutu navštívíme neznámé podzemní prostory v Bazilice Božího hrobu. Jsou pozůstatkem kamenného lomu starého dva tisíce let.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.