Terra Santa News

Terra Santa News: 31. 10. 2018
31. 10. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Zástupci z Blízkého východu se zúčastnili římské synody

Také účastníci ze zemí Blízkého východu se zúčastnili řádného shromáždění biskupské synody, která se konala ve Vatikánu na téma „mládež, víra a rozlišování povolání“.

 

Děti ve Svaté zemi se modlí za mír

Ve čtvrtek 18. října se děti z různých křesťanských škol modlily růženec v konkatedrále Latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Uposlechly výzvu papeže Františka, který prosí o modlitby za mír a jednotu církve.

 

Škola svaté Rodiny přijímá postižené děti

Škola, která se hlásí k odkazu italského kněze Luigiho Guanelly, zakladatele Služebníků milosrdné lásky, je otevřená pro tělesně i mentálně postižené děti a mládež z okolí Nazareta od 3 do 21 let věku.

 

Kulturní centrum Al Maha Café

Al Maha Café není jen kavárnou, ale i místem setkávání. Návštěvníky zde obsluhují lidé s Downovým syndromem.

 

Italové putují do Jeruzaléma

Tisíc kilometrů uratzili za 47 dní. Italští poutníci se vydali na nevšední cestu z Říma do Jeruzaléma.

 

Roste počet návštěvníků Svaté země

V září i v říjnu přijíždějí do Svaté země každý den tisíce návštěvníků. Největší počet turistů tradičně zaplavuje náměstí u baziliky Božího hrobu.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.