Terra Santa News

Terra Santa News: 4. 7. 2018
4. 7. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Otevření druhé sekce Muzea Svaté země

V konventu Bičování byla otevřena druhá sekce Muzea Svaté země, která je určena pro archeologické sbírky Františkánského biblického institutu.

Slavnost Narození Jana Křtitele v Ein Karem

24 června se věřící shromáždili na místě, které je spojeno s narozením sv. Jana Křtitele, posledního z proroků a Předchůdce Páně.

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

Oba jsou sloupy církve a synové Svaté země. Svatí Petr a Pavel byli povolání Ježíšem, aby se stali jeho apoštoly a vydávali o něm svědectví.

Františkáni a noví kněží hovoří o svém povolání

Ayman Batisch pochází z místní křesťanské rodiny a Oscar Parrá přišel do Svaté země studovat z Mexika. Oba spojuje povolání k řeholnímu životu a ke kněžství.

Společnost sv. Vincence de Paul pomáhá potřebným

Charitativní organizace, která působí od roku 1851 v Jeruzalémě, pomáhá v různých sociálních oblastech.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.