Terra Santa news

Terra Santa news: 4.1.2017
4.1.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Výměna vánočních pozdravů mezi církvemi

Tradiční vánoční pozdravy a blahopřání si vzájemně předali představitelé křesťanských církví ve Svaté zemi. Kustodie Svaté země, Latinský patriarchát a pravoslavné církve slavily Vánoce společně.

 

Pouť k betlémským pastýřům

Františkáni s  věřícími se vydali k místu s názvem Pole pastýřů, aby si zde v den Narození Páně připomněli tuto událost, kterou pastýřům zvěstovali andělé.

 

Život křesťanů v Betlémě

Navzdory mnoha obtížím se křesťané v Betlémě snaží udržovat tradici víry v městě, kde se narodil Spasitel.

 

Rok 2016 ve Svaté zemi

Připomeneme si nejdůležitější události roku 2016 ve Svaté zemi. Byl to rok změn a nových nadějí.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.