Terra Santa news

Terra Santa news: 5. 7. 2017
5. 7. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Nová svěcení na slavnost  sv. Petra a Pavla

V den slavnosti svatých apoštolů Petra  a Pavla se konala nová kněžská a jáhenská svěcení v Jeruzalémě.

 

Kafarnaum, Petrovo město

Navštívíme místo narození apoštola Petra, kterému Ježíš svěřil svou církev.

 

Slavnost na místě narození Jana Křtitele

Kustod Svaté země sloužil 24. června mši svatou v Ain Karem, na místě, kde se narodil Předchůdce Páně.

 

Po stopách Jana Křtitele - 2.část

Pokračuje v putování po místech spojených se životem Jana Křtitele. Navštívíme Judskou poušť, kde zaznělo volání: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

Ikonopisecká škola v Betlémě

Staré umění psaní ikon se vyučuje na škole, kterou v Betlémě založil Ian Knowles. Je to způsob, jak se vrátit k vlastním duchovním kořenům a jak otevřít brány srdce pro Boha.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.