Terra Santa news

Terra Santa news: 5.4.2017
5.4.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Svátek Zvěstování v Nazaretu

Nazaret slavil svůj největší svátek v roce ve dnech 24. a 25. března. Je to slavnost andělského Zvěstování Panně Marii.

 

Duchovní obnova pro mládež v Jerichu

Asi stovka mladých se v neděli 26. března vydala na pouť do Jericha, kde se zúčastnili duchovní obnovy.

 

Kající pouť na místo Bičování

Na čtvrtou postní neděli připravili františkáni další kající pouť ke kostelu Bičování.

 

Nový dům pro hosty v Betlémě

V Betlémě byl otevřen nový dům pro hosty s názvem Dar al Majus neboli Král králů. Bude místem setkávání a podpoří také turistický ruch v této oblasti.

 

Vychovávat k míru

Jedním z velkých úkolů františkánů ve Svaté zemi je oblast výchovy a vzdělávání. Z Velkopáteční sbírky plyne podpora také pro 15 škol Kustodie, které navštěvuje 12 tisíc studentů.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.