Terra Santa News

Terra Santa News: 6. 6. 2018
297. díl
6. 6. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Slavnost Těla a Krve Páně

Církev v Jeruzalémě oslavila slavnost Corpus Domini. Přiblížíme různé kostely ve Svaté zemi, které nabízejí adoraci Nejsvětější svátosti.

Umění mozaik a profesionální formace

V Betlémě bylo otevřeno Mozaikové centrum, kde je možné navštěvovat také umělecké kurzy. Posílí se tím péče o kulturní a umělecké dědictví města a také rozvoj cestovního ruchu.

Jeskyně mléka, kde rodiny prosí o přímluvu

Jeskyně mléka v Betlémě je známá díky mnohým svědectvím manželů, kteří si zde přicházejí vyprostit narození dítěte.

Rehabilitační centrum Al Basma

Rehabilitační centrum Al Basma v Betlémě pomáhá mladým lidem s mentálním postižením najít nové možnosti sociálního začlenění a pracovního uplatnění.

Budou mne blahoslavit všechna pokolení“

Opět navštívíme baziliku Zvěstování v Nazaretu, kde jsou mozaiky vypovídající o mariánské úctě a zbožnosti různých národů na světě.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.