Terra Santa news

Terra Santa news: 8. 11. 2017
8. 11. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Vzpomínka na věrné zemřelé ve Svaté zemi

Druhého listopadu se křesťané ve Svaté zemi shromáždili na různých místech. Modlili se za zemřelé.

 

Nová komunita na Poli pastýřů

„Buďte trochu jako pastýři, a trochu jako andělé,“ popřál Kustod Svaté země  františkánům. Ti obnovili řeholní komunitu a konvent. Je to místo, kde andělé pastýřům zvěstovali událost Božího narození.

 

Křesťané slavili svátek Panny Marie, královny Palestiny

Dvacátého devátého října oslavilo více než dva tisíce věřících svátek Panny Marie, královny Palestiny. Oslava se konala v klášteře Deir Rafat.

 

Studenti poznávají Jeruzalém

Projekt „Naučit se zblízka“ má studentům umožnit bližší poznání Jeruzaléma. Na komentovaných prohlídkách a exkurzích se podílí Asociace Pro Terra Sancta a Mozaikové centrum v Jerichu.

 

Podpora podnikání palestinských žen

Konal se osmý ročník Bazaru malého podnikání palestinských žen. Návštěvníci si mohli vybrat z více než sto třiceti stánků. Této akce se účastnila i Nadia Hazboun, která vyrábí pozoruhodné šperky.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.