Terra Santa News

Terra Santa News: 8. 8. 2018
8. 8. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Mládež se účastnila Františkánského pochodu

Asi stovka mladých lidí se zúčastnila 28. ročníku Františkánského pochodu ve Svaté zemi. Cílem byla Hora Tábor, kde prožili duchovní zkušenost s Bohem.

Lidé se dívali k nebi

Červenec byl ve znamení pozoruhodných astronomických objevů a úkazů. I ve Svaté zemi se mnoho lidí zabývá vztahem mezi vědou a vírou.

Muzeum biblické fauny

V biblických textech najdeme řadu zmínek o zvířatech. V Beit Shemesh (bei šemeš) můžeme navštívit přírodovědné muzeum, kde se o nich dozvíme více.

Plavidlo z Ježíšovy doby

V roce 1986 objevili v Galilejském jezeře historický člun. Podle vědecké uhlíkové analýzy je to typický člun z Ježíšovy doby. Nyní je vystaven v novém kulturním centru.

Tržnice v Náblusu

Tržnice a obchodní středisko je pokládáno za místo s největší frekvencí lidí ve staré čtvrti Náblusu. Obchoduje se zde s orientálními látkami mnoha jinými produkty.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.