Terra Santa news

Terra Santa news: 8.3.2017
8.3.2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

Popeleční středou začala postní doba

V liturgickém kalendáři začala postní doba. V Jeruzalémě se slavila mše svatá na Popeleční středu v Bazilice Božího hrobu, spolu s bratry františkány ji sloužil otec Fergus Clarke.

Návštěva v Judské poušti

Navštívíme Judskou poušť, k níž se vztahuje evangelium z první postní neděle. Ježíš zde překonal pokušení od ďábla a odevzdal se Otci.

Návrat ke kořenům víry

Více než sto poutníků z amerického institutu Dynamic Catholic přijelo do Svaté země, aby se vrátili ke kořenům své víry.

Sestry, které vyrábějí hostie

Řeholní sestry Naší paní del Pilar pečou v Jeruzalémě hostie. Devět žen různé národnosti pokračuje v tradici, která začala před 70 lety.

Fotograf na vozíku

Člověk se nehýbe jen pomocí nohou, ale také srdcem a vůlí. To je motto palestinského fotografa, který ochrnul následkem střelného zranění, nepřišel však o naději a radost z tvůrčí činnosti.

Arménská keramika, historické dědictví

Navštívíme arménskou čtvrť v Jeruzalémě, kde se po staletí z otce na syna předává tradice umění výroby keramiky.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.