V souvislostech - Jan Freidinger: Doba plastová

V souvislostech - Jan Freidinger: Doba plastová:
Komentované aktuální téma.

Jan Freidinger z organizace Greenpeace odpovídá Veronice Sedláčkové na otázky, zda plasty nám již nepřerostly přes hlavu a či jsme s tím schopni ještě něco dělat? Kde všude plasty jsou? Voda, vzduch, moře, potraviny…?