V souvislostech - Jan Wintr: Je třeba měnit ústavu?

V souvislostech - Jan Wintr: Je třeba měnit ústavu?:
186. díl
Komentované aktuální téma.

O Ústavě ČR, o jejím nastavení i o pravomocích prezidenta bude V souvislostech hovořit ústavní právník Jan Wintr z Právnické fakulty UK.