V souvislostech - Jaroslav Šebek: Trauma Mnichovské dohody

V souvislostech - Jaroslav Šebek: Trauma Mnichovské dohody:
Komentář k historickému, ale stále současnému tématu.

K 80. výročí Mnichovské dohody si do studia V souvislostech pozvala Veronika Sedláčková historika Jaroslava Šebka. Je Mnichovská dohoda pro českou společnost stále traumatem? Jaké byly a jaké jsou souvislosti spjaté s tímto aktem?