V souvislostech - Marek Drábek: Sexuální zneužívání v církvi

V souvislostech - Marek Drábek: Sexuální zneužívání v církvi:
Komentované aktuální téma.

Premonstrát, nemocniční kaplan Marek Drábek se V souvislostech bude zamýšlet nad tím, co vzbuzuje nyní velmi silné emoce i pozornost celého světa. Jaké jsou příčiny, jak církev reaguje, jsou i u nás takové případy a jak se řeší?