V souvislostech - Marie Vnoučková: Porod mimo porodnici

V souvislostech - Marie Vnoučková: Porod mimo porodnici:
Komentované aktuální téma.

Porodní asistentka Marie Vnoučková V souvislostech okomentuje otevření prvního porodního domu u nás. Je to cesta správným směrem? Jaké jsou rozdíly mezi porodnicí, porodním domem nebo asistovanými porody doma? A jaké je postavení porodních asistentek u nás a v zahraničí? A je porodnictví skutečně mužkou záležitostí?