V souvislostech - Oldřich Kužílek: Svobodný přístup k informacím

V souvislostech - Oldřich Kužílek: Svobodný přístup k informacím:
Komentované aktuální téma.

Ke změně zákona o GDPR, ochraně osobních údajů, je přilepen dovětek, který má znesnadnit či znemožnit novinářům přístup k informacím. Proč chce vláda tento dovětek a podaří se jí tuto změnu prosadit, a jaké to bude mít důsledky? Nad otázkami Veroniky Sedláčkové se V souvislostech zamýšlí poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřich Kužílek.