Vatican magazine

Vatican magazine: Týdenní zpravodajství z Vatikánu
892. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
Týdenní zpravodajský souhrn z dění ve Vatikánu.

Konkrétní skutky humanity a míru

V proslovu k diplomatům akreditovaným u Svatého stolce na začátku nového roku zdůraznil papež František, že fundamentalistický terorismus může být poražen jen společným úsilím náboženských a politických představitelů.

Světélka víry

„Prvním Ježíšovým kázáním byl pláč.“ Takto Svatý otec s úsměvem komentoval křest 28 (osmadvaceti) dětí v Sixtinské kapli. Jejich rodiče vybídl k tomu, aby pečovali o jejich víru a umožnili jí vyrůst v opravdové svědectví.

Tři králové a stesk po Bohu

V homilii na slavnost Zjevení Páně uvedl Svatý otec, že věřící člověk je proniknutý steskem po Bohu a hledá ho na periferii, na místech, kterých se dosud nedotkla evangelizace. Stejně jak to dělali tři mudrci, aby objevili, že Jeho pohled pozvedá a uzdravuje.

Vydávat svědectví srdcem a rukama

Papež František se setkal s kněžími, řeholníky a seminaristy z celé Itálie, kteří se zúčastnili konference o pastoraci povolání. „Kéž na vás vidí to, co hlásáte. Nebuďte těmi, kdo zavírají dveře,“ zaznělo při setkání. Přineseme také svědectví jednoho seminaristy.