Vatican magazine

Vatican magazine: Týdenní zpravodajství z Vatikánu
894. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
Týdenní zpravodajský souhrn z dění ve Vatikánu.

Vyslanci usmíření

Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů předsedal papež ekumenickým nešporám v bazilice svatého Pavla Za hradbami. „Skutečné usmíření mezi křesťany se může uskutečnit jen tehdy, budeme-li schopni vzájemně poznávat své dary a učit se jedni od druhých.“

Brýlemi dobré zprávy

Ve svém poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků vyzývá Svatý otec k „prolomení bludného kruhu úzkosti a špatných zpráv“. Na skutečnost máme pohlížet s nadějí. „Zlo nebude mít poslední slovo, ale bude přemoženo dobrem,“ dodává Mons. Vigano.

Kazatelé a tvůrci pokoje

„Pokračujte v pomoci lidem, aby se neztratili ve světském karnevalu „tekuté společnosti“, ale aby poznali světlo a chuť evangelia,“ uvedl Svatý otec v promluvě ke členům dominikánského řádu při mši svaté k osmistému výročí jeho založení.

Otevřené srdce církve

Deset letech od poslední návštěvy Ad limina se irští biskupové ve Vatikánu opět setkali s papežem. Hlavními tématy byla ochrana života, rodiny nebo zranění způsobená sexuálním zneužíváním dětí kněžími. „Oběti těchto činů už dnes vědí, že církev takové jednání nebude zakrývat,“ říká biskup Martin.