Vatican magazine

Vatican magazine: Týdenní zpravodajství z Vatikánu
898. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
Týdenní zpravodajský souhrn z dění ve Vatikánu.Předminulou neděli navštívil Svatý otec farnost Santa Maria Josefa na východní periferii Říma.Vracíme se k návštěvě papeže Františka na univerzitě Roma Tre, kde odpovídal na otázky studentů.Petrův nástupce opět vyzval k přijímání, ochraně, podpoře a integraci na Mezinárodním fóru pro migraci a mír. V Japonsku byl blahořečen Justus Takayama Ukon. Navštívíme tři dočasné depozitáře Etnologického muzea ve Vatikánských muzeích.

Dobro, které zachraňuje

Předminulou neděli navštívil Svatý otec farnost Santa Maria Josefa na východní periferii Říma. Připomněl, že „touha po odplatě a nevraživost ničí rodiny a přátelství. Cestou svatosti, která vzdaluje od válek, je odpuštění.“

Univerzita je dialog v různostiVracíme se k návštěvě papeže Františka na univerzitě Roma Tre, kde odpovídal na otázky studentů. „Když nejsem schopen otevřít se pro druhé, je to začátek války. Imigrace není nebezpečí, je to přijetí jiné kultury a nabídka kultury naší,“ zaznělo v diskusi.

Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě

O uprchlících se mluvilo také na Mezinárodním fóru Migrace a mír. Petrův nástupce opět vyzval k přijímání, ochraně, podpoře a integraci. Toto úsilí má být morálním imperativem.

Samuraj pro dnešní dobu

V Japonsku byl blahořečen Justus Takayama Ukon, samuraj a šlechtic, který se ve 12 letech obrátil na křesťanství a kvůli víře byl pronásledován až do konce života. „Tento svědek dnes volá k misii japonské křesťany,“ říká kardinál Amato (amáto).

Místo přijetí kultur

Navštívíme tři dočasné depozitáře Etnologického muzea ve Vatikánských muzeích. Jsou zde uložena díla ze všech kontinentů, která studují odborníci a brzy je budou moct vidět i návštěvníci.