Vatican magazine

Vatican magazine: Týdenní zpravodajství z Vatikánu
901. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
Papež František navštívil farnost svaté Magdalény z Canossy. O konkláve, na kterém byl před čtyřmi lety zvolen papežem, hovořil František při setkání s dětmi. Papežská rada pro kulturu ustanovila svůj Ženský poradní sbor. Ničení přírodních zdrojů v Latinské Americe věnují pozornost i ve Vatikánu. Na závěr se podíváme do depozitáře Vatikánských muzeí, kde se uchovávají obrazy.

Srdce otevřená pro naslouchání a odpouštění

Papež František navštívil minulou neděli další římskou farnost: svaté Magdalény z Canossy. Mladým lidem připomněl, že vážnou nemocí dnešní doby je nedostatek vzájemného naslouchání. Dialog je možný jen tehdy, když nejprve nasloucháme tomu druhému.

František: radostně sloužit tam, kde si to přeje Bůh

O konkláve, na kterém byl před čtyřmi lety zvolen papežem, hovořil František při setkání s dětmi: „Je to Duch svatý, kdo dělá papežem toho, koho pro církev přeje Bůh. A děje se tak skrze volbu kardinálů.“ „Líbí se mi být papežem, ale líbilo se mi také být obyčejným farářem.“

Ženský pohled církve

Papežská rada pro kulturu ustanovila svůj Ženský poradní sbor. Tvoří ho sedmatřicet žen, které pracují v akademické, umělecké, sportovní i náboženské oblasti. Budou upozorňovat na dosud přehlížená a opomíjená témata.

Za obranu země a života

Také ve Vatikánu věnují velkou pozornost ničení přírodních zdrojů v Latinské Americe. Obyvatelé jedné vesnice na severu Brazílie bojují proti těžebním firmám a čelí zastrašování z jejich strany.

Obrazy na odpočinku

Naše putování po depozitářích Vatikánských muzeí pokračuje návštěvou prostoru, kde se uchovávají obrazy. Stovky děl zde odpočívají v klimatizovaném prostředí a průběžně nahrazují díla vystavená v expozicích.