Vatican magazine

Vatican magazine: Týdenní zpravodajství z Vatikánu
911. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
Týdenní zpravodajský souhrn z dění ve Vatikánu.

Fatima, Matka naděje

Vracíme se k návštěvě papeže Františka na mariánském poutním místě ve Fatimě. Přiblížíme hlavní okamžiky cesty – od modlitby v kapli zjevení až po kanonizaci fatimských pasáčků. Záběry našich kamer doplní svědectví laiků, řeholníků i biskupů.

Usilovat o mír pod Mariiným pohledem

Při setkání s novináři během zpátečního letu z Fatimy mluvil Svatý otec o své modlitbě k Panně Marii, o chystaném setkání s prezidentem Trumpem, ekumenickém dialogu, zneužívání dětí duchovními a také o mariánských zjeveních v Medjugorje.

Ti, kterým leží na srdci Evropa

O budoucnosti Starého kontinentu mluvil František se členy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie. „Potřebujeme sociálnější Evropu, která nebude rozdrobena národními zájmy,“ říká kardinál Marx.

Menora mezi sv. Petrem a synagogou

Navštívíme výstavu o sedmiramenném zlatém svícnu, který podle přání Hospodina vytepal Mojžíš na Sinaji. Tento základní symbol judaismu je tématem výstavy, kterou připravila Vatikánská muzea společně s židovským muzeem v Římě.