Vatican magazine

Vatican magazine: Týdenní zpravodajství z Vatikánu
914. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
Při svatodušní vigilii se na prostranství Circo Massimo setkal papež František se členy katolického charismatického hnutí a také s představiteli evangelikálních a pentekostálních církví. Na návštěvu Ad limina přijeli do Vatikánu biskupové z Albánie. Svatý otec se setkal s dětmi, které přijely do Vatikánu z italských krajů zasažených loňským zemětřesením.

Církev se rodí z odpuštění

„Duch Svatý je prvním darem vzkříšeného Pána a vytváří jednotu v různosti,“ zdůraznil papež František při mši svaté na slavnost Seslání Ducha Svatého. Připomněl, že křesťané se nedělí na „pravici nebo levici“ a že všichni lidé mají stejnou důstojnost.

Proud milosti pro jednotu a misijní poslání

Při svatodušní vigilii se na prostranství Circo Massimo setkal papež František se členy katolického charismatického hnutí a také s představiteli evangelikálních a pentekostálních církví. „Naším svědectvím jednoty ukazujeme, že mír je možný,“ zdůraznil papež.

Vlak, který uzdravuje rány dětí

Svatý otec mluvil s dětmi, které přijely do Vatikánu z italských krajů zasažených loňským zemětřesením. Povzbudil je slovy: „Kalamita zraňuje duši, ale Pán nám pomáhá znovu se postavit na nohy.“ Lidské vztahy v postižených oblastech pomáhá obnovovat také škola.

Příklad mučedníků mějte v srdci

Na návštěvu Ad limina přijeli do Vatikánu biskupové z Albánie. „Snažíme se evangelizovat tím, že lidem představujeme mučedníky naší církve,“ říká biskup Massafra. Představitelé náboženství v této zemi také vydali výzvu k demokratickému a řádnému průběhu parlamentních voleb.

Putování pro krásách Vatikánských muzeí

I dosud málo známá místa a díla Vatikánských muzeí mohou poznat diváci dvou nových kolekcí prezentačních DVD. Návštěvníci budou nově mít i možnost nedělních prohlídek paláců a zahrad v Castel Gandolfu.