Večer chval

Večer chval: Adonai
58. díl
Adonai
Chvála Boha modlitbou a zpěvem

Chvála Boha modlitbou a zpěvem - skupina Adonai

Večer chval

Chvála Boha modlitbou a zpěvem

Komentáře

Dobrořeč duše má Hospodinu, tebe velebíme, tebe chválíme, tebe oslavujeme. Chvála Tobě Pane. Nikola