Večeřadlo - Místo Poslední večeře Páně a Seslání Ducha Svatého

Večeřadlo - Místo Poslední večeře Páně a Seslání Ducha Svatého:
Návštěva posvátných míst spojených se životem a smrtí Ježíše Krista.