Večeře u Slováka

Večeře u Slováka:
Debata nad nedělním Božím slovem, tentokrát s Mons. ThDr. Mariánem Bublincem, PhD, nad liturgickými texty 3. neděle v liturgickém mezidobí.

Tento díl se věnuje zejména tématu světla, které prolíná Boží slovo jako tenká červená nit a směřuje jako symbol k Ježíši Kristu již od dob putování Izraelského národa Rudým mořem.

Večeře u Slováka

Debata nad nedělním Božím slovem.