Večeře u Slováka

Večeře u Slováka: 2. neděle velikonoční
2. neděle velikonoční
Debata nad nedělním Božím slovem, tentokrát s P. Jánem Macejem OFMCap.

V milosrdném skutku Vzkříšení nás Bůh ustanovil, aby i v nás a mezi námi byla živá skutečnost milosrdné lásky a skutky milosrdenství. Prvním v této řadě skutků milordenství bylo Vzkříšení.

Večeře u Slováka

Debata nad nedělním Božím slovem.