Velehradská zastavení

Velehradská zastavení: Díl 1. - Unionistické kongresy
Díl 1. - Unionistické kongresy
Seriál se věnuje historii a tradici Cyrilo-Metodějského poutního místa Velehrad.

Cyrilo-Metodějská idea představuje úsilí o obnovu jednoty Církve. Na Velehradě byl z tohoto důvodu podporován, na konci 19. a na začátku 20. století, slovanský unionismus, v úsilí o sjednocení slovanů ve víře.