Velehradská zastavení

Velehradská zastavení: Díl 2. - Cyrilometodějská tradice v Olomouci
Díl 2. - Cyrilometodějská tradice v Olomouci
Seriál se věnuje historii a tradici Cyrilo-Metodějského poutního místa Velehrad.

Cyrilo-Metodějská úcta byla vlastní většině olomouckých biskupů. Zračí se i v architektuře. Stávala zde dnes již zaniklá kaple a vznikl kostel nesoucí jméno svatých Cyrila a Metoděje.