Velehradská zastavení

Velehradská zastavení: Díl 4. - Slavení východní liturgie
Díl 4. - Slavení východní liturgie
Seriál se věnuje historii a tradici Cyrilo-Metodějského poutního místa Velehrad.

Tento díl se věnuje rozdělení Církve na východní a západní. Unionisté na Velehradě se snažili umožnit východním církvím slavit bohoslužbu v jejich vlastním obřadu. Proto byl zřízen i nový ikonostas.