Velehradská zastavení

Velehradská zastavení: Díl 5. - Působení Tovaryšstva Ježíšova
Díl 5. - Působení Tovaryšstva Ježíšova
Seriál se věnuje historii a tradici Cyrilo-Metodějského poutního místa Velehrad.

Jezuité byli povoláni na poutní místa sv. Hostýn a Velehrad. Tento díl seriálu se věnuje P. Cibulkovi, P. Sgarbíkovi, P. Vašíčkovi a kardinálu Špidlíkovi. Prování P. Miroslav Herold