Velehradská zastavení

Velehradská zastavení: Díl 7. - Cestami ekumenismu
Díl 7. - Cestami ekumenismu
Seriál se věnuje historii a tradici Cyrilo-Metodějského poutního místa Velehrad.

Pozoruhodné cestě - vyvíjejícímu se postoji různých církví k sobě prostřednictvím Cyrilo-Metodějské tradice, se věnuje další díl seriálu. Mezi první místa usilujících o smíření mezi křesťany bylo poutní místo Velehrad.