Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky:
Přímý přenos vigilie s papežem Františkem.

Přímý přenos vigilie s papežem Františkem.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.