Víra do kapsy

Víra do kapsy: Žena v církvi
Žena v církvi
O různých tématech z pohledu víry a o tom, jak je prožíváme.

Co potřebuje žena v církvi a v čem je její bohatství? Odpovědi jsme hledali s hosty Andreou Ábelovou z občanského sdružení Pre Rodiny, dominikánem Reginaldem Adriánem Slavkovským a manžely Horniakovými.

Víra do kapsy

Magazín slovenských salesiánů pro mládež.