Vladyka

Vladyka:
Dokument představuje košického apoštolského eparchu Milana Chautura.

Dokumentárny film o jednej z najvýraznejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v jej novodobých dejinách. Obzretie sa za životnou dráhou človeka, ktorý sa pred vyše polstoročím v opustenom chráme zakázanej cirkvi rozhodol, že sa stane jej biskupom.