Všechno skončí dobře

Všechno skončí dobře: Zjevení blahoslavené Juliány z Norwich
Zjevení blahoslavené Juliány z Norwich
Hraný dokument o životě anglické mystičky a poustevnice (cca 1342-1416).

Anglie roku 1373. Asi třicetiletá žena se rozhodne žít jako poustevnice v malé cele, jež přiléhá k jednomu kostelu. Dnes se to může zdát neobvyklé, ale v tehdejší době se mnoho žen rozhodlo pro takovýto „alternativní“ způsob řeholního života, který jim umožňoval velkou vnitřní svobodu, aby se mohly modlit, studovat a duchovně doprovázet další osoby.

Ale Juliána z Norwich není jen tak obyčejná poustevnice. Pro tento způsob života se rozhodla až poté, co obdržela 16 zásadních „zjevení“ v průběhu vážné nemoci. Obsah těchto zjevení si zapsala a dvacet let o nich rozjímala, než byla vydána knižně pod názvem „Zjevení Božské lásky.“

Bůh dal Juliáně účast také na svém Utrpení. Proto mohla porozumět bolestem a starostem lidí, kteří k ní přicházeli s prosbou o radu. Přítomnost mystičky v cele u kostela sv. Juliána historicky dokládá slavná autobiografie její současnice Margery Kempe. Také ona vyhledala Juliánu s prosbou o radu pro svůj život.

Papež Benedikt XVI v prosinci 2010 takto popsal postavu Juliány z Norwich: „Pochopila základní poselství pro svůj duchovní život. Bůh je láska, a pouze pokud se jí otevřeme úplně a s veškerou důvěrou, a umožníme, aby se se stala jediným řídícím prvkem v našem životě, všechno se skrzeni promění, nalezneme skutečný pokoj a radost, které pak budeme schopni šířit kolem sebe.“

Dokudrama v režii Sary Binelli z produkce Criistana video doplňuje rozhovor se sestrou Elizabeth Ruth Obbard, karmelitánkou, která o postavě Juliány z Norwich napsala několik odborných publikací, s prof. Alessandrou Bartolomei nebo sestrou Pamelou, která žije v Norwich nedaleko místa, kde žila blahoslavená Juliána.