Výchova a občanství

Výchova a občanství:
Při příležitosti významných výročí přítomnosti salesiánů v různých částech světa činí hlavní představený své apoštolské návštěvy.

Při příležitosti významných výročí přítomnosti salesiánů v různých částech světa činí hlavní představený své apoštolské návštěvy. Film „Výchova a občanství“ nám přibližuje jeho návštěvu v provincii Ligursko-toskánské, kde navštívil téměř všechny salesiánská díla. Setkal se s akademickou obcí a přijal pro celou Kongregaci čestné ocenění Laurea Honoris i čestné občanství města Janova. Nejdůležitějším bodem setkání byly salesiánské komunity, školy a také Svátek mládeže, který uspořádalo Salesiánské hnutí mládeže. Jeho návštěva byla velmi povzbuzující a ukázala jasný směr pro spolubratry této provincie i celé nové Evropy.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.