Výchovný systém Dona Bosca

Výchovný systém Dona Bosca: Pouze láska vychovává
Pouze láska vychovává
Co se stává hlavním principem celé metodologie Dona Bosca, základním kamenem a nenahraditelným pedagogickým pravidlem?

Často ho žádali, aby řekl či napsal, jaká je jeho výchovná metoda. Don Bosco se tomu vždy bránil. Určitě pro něj nebylo jednoduché vyjádřit slovy svou životní zkušenost. Těch devět stránek Preventivního systému je souhrnem pedagogické moudrosti, vyznáním víry Dona Bosca v hodnotu výchovy. Po více než sto letech Preventivní systém beze změny uchovává program, styl a stále aktuální metody, které Don Bosco nedal dohromady u psacího stolu. Jeho psacím stolem byly turínské ulice, trh v Porta Palazzo, kde vyhledával mladé čeledíny, cely různých věznic, které navštěvoval a louka ve Valdoccu.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.