Vydržet a nepadnout

Vydržet a nepadnout:
Životní příběh kněze Mons. Josefa Valeriána.

Vydržet a nepadnout. To jsou slova otce Valeriána, kněze z Moravce. Zde ve svých devadesáti letech slouží mše, dochází do charitních domovů za přestárlými, zpovídá, vede farnost. V dokumentu se vyznává ze své životní pouti. V souvisloti s babickými vraždami byl vyslýchán, internován v Želivském klášteře, potom vězněn za šíření Božího slova hlavně mezi mládeží. Po rehabilitaci Valeriana a jeho sestry, peněžní vyrovnání použili na opravu kostelů a kapliček. Jak sám říká, že energii a sílu mu vždycky dávaly tisíce sepjatých rukou.