Výpravy do divočiny

Výpravy do divočiny: Pod hladinou moří
Pod hladinou moří
S mořskou bioložkou Martinou Karáskovou o výzkumu a ochraně mořského života.

Výpravy do divočiny se tentokrát vnoří do mořského světa. Jaké živočichy nejvíce ohrožuje znečištění? Projekty výzkumu budou právě tématem pro naší besedu. Jaké to jsou? Přináší některé z nich řešení na snížení znečišťování?

Budeme se "potápět" pod hladinu, abychom lépe pochopili, co je ohroženo, jak tomu předcházet a co se nyní v ochraně moří děje?

Pestrost mořského života uchvacuje nejen svou krásou, ale snad i napomáhá směrovat mysl a srdce.