Vzdálená pobřeží ticha - Kazachstán

Vzdálená pobřeží ticha - Kazachstán:
Poslání a služba sester řádu Vzkříšeného Krista v Kazachstánu.

Naši cestu do Kazachstánu neprovázela žádná velká očekávání, přály jsme si pouze věnovat svůj život našemu poslání a věrně sloužit církvi. Místní církev nás okouzlila. Byly jsme nesmírně dojaté, byla to církev skutků apoštolů, první křesťanská církev, která svým způsobem vyrostla z podzemí.