Z Jasné Hory do světa

Z Jasné Hory do světa:
Ve Varšavě se zrodil misionářský impuls, který již po 25 let vybízí Salesiány, FMA a dobrovolníky, aby opustili Polsko a vydali se do světa na misie.

Salesiánské polské Misijní centrum ve Varšavě během svého 25 letého působení vyslalo do desítek států světa své misionáře, sestry FMA a dobrovolníky. Je to dílo samotného Dona Boska, který toužil, aby evangelní poselství dospělo ke každému lidskému srdci. Polští misionáři (salesiáni a FMA) spolu se svými dobrovolníky jdou do celého světa v intencích zakladatele kongregace. Misijní centrum oslavilo ¼ století působení tím, že uskutečnilo pouť misionářů, dobrovolníků, dárců a dobrodinců salesiánských misií na Jasnou Horu k Černé Madoně. Odtud se šíří salesiánský evangelizační duch, u nohou Matky Boží.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.