Zachraňme kostely

Zachraňme kostely: Kostel sv. Barbory v Manětíně
8. díl
Kostel sv. Barbory v Manětíně
Dokumentární cyklus představuje proces obnovy zdevastovaných chrámů. Kostel v Manětíně je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hřbitovní kostel sv. Barbory v Manětíně je barokní chrám vystavěný v roce 1697. Kostel stojí na východním konci městečka při potoku, poměrně v nevýrazné poloze, obklopen hřbitovem. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Presbytář obdélníkový jen o něco málo užší než loď, zakončený dvěma sešikmenými rohy. K bokům presbytáře přiléhají obdélníkové kaple. Loď obdélníková, má tři pole valené výsečové klenby, pole jsou odděleny pasy. Při zdech silné pilíře z nichž vybíhají pasy a přístěnné arkády. V bocích nízká široká okna polokruhově zaklenutá.Kruchta má dvě potrojné arkády nad sebou, plné zdivo až ke klenbě. Střední arkáda značně větší než arkády postranní.  V průčelí nad hlavním vchodem okno obdélníkové, segmentovitě zaklenuté, nahoře zdobené barokní římsou, po stranách výklenky s barokními sochami. V pravo Sv. František Xav. (letopoč. 1758), vlevo Sv. Ant. Paduánský (letopoč. 1760). Pod věží v klenuté kobce se nalézá studna, přístup k ní jednak vchodem pod vnějším schodištěm, dále z kostela dvěma točitými schodišti pod kruchtou.Režie: Marek Hýža

Zachraňme kostely

Dokumentární cyklus představuje proces obnovy zdevastovaných chrámů.
Navštívíme kostely a kaple v Čechách a na Moravě, kde se dobrovolníci i organizace snaží o navrácení její původní krásy a účelu.