Zachraňme kostely

Zachraňme kostely: Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
9. díl
Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
Dokumentární cyklus představuje proces obnovy zdevastovaných chrámů. Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích byl vybudován nákladem knížete Karla z Löwensteinu v letech 1741 až 1750.

Farní kostel je poprvé připomínán v roce 1384. Tento starý kostel byl v roce 1737 zbořen a na jeho místě vybudován nákladem knížete Karla z Löwensteinu v letech 1741 až 1750 zatím neznámým západočeským architektem nový monumentální kostel. Je jednolodní s průčelní věží a sakristií v ose kostela za pravoúhlým presbytářem. Na klenbách namaloval malíř Wenzel Schmidt z Plané obrazy s tématikou ze života Petra a Pavla. Stejný malíř namaloval i ilusivní oltáře, doplněné tabernákly a mensami od sochaře Artschlanga.

Mimořádně působivý a kvalitní kostel trpí zásadními statickými poruchami. Místní občanské sdružení sbírá prostředky na jeho záchranu. Střecha je děravá a krov pod ní poškozen hnilobou a houbou. V klenbách jsou podélné trhliny, proto byl kostel sepjat táhly, což jej zachránilo před rozvalením. Poloha pod hřbitovem se podepisuje na značném zavlhčení dolních partií zdiva. Klenba v sakristii je podepřena . Okna jsou částečně vytlučená, omítka fasád zničená. Velmi kvalitní zařízení kostela je mírně poškozeno, ale vcelku zachováno.

Režie: Marek Hýža

Zachraňme kostely

Dokumentární cyklus představuje proces obnovy zdevastovaných chrámů.
Navštívíme kostely a kaple v Čechách a na Moravě, kde se dobrovolníci i organizace snaží o navrácení její původní krásy a účelu.